Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΡΑΣΗ OUR THOUGHTS ON GREECE PHOTOS #2
ΔΡΑΣΗ OUR THOUGHTS ON GREECE PHOTOS #1ΔΡΑΣΗ YOUR THOUGHTS ON GREECE-VIDEOS #2

video
video
video

ΔΡΑΣΗ OUR THOUGHTS ON GREECE- VIDEOS #1

video
video

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

HOMEWORK FRIDAY ,SEPTEMBER, 22nd

SENIOR D
We finishes all the theory from Grammar(we wrote notes in Spiral-absent students should get them from a classmate)
st's p.10-11 all exs on paper
Again revision all the theory from the end of the st's book.
Dic com p. 6#79(go ahead of the others),85(How long did the film last?),86(I missed my class+he missed his flight),87(she's lost her ring+she only lost one game),88(he's got the flu),89,92,93,94(intermediate students),95(absent from school),96,98,99,100(an advanced course)

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΗΟΜΕWORK WEDNESDAY SEPTEMBER, 20th

SENIOR B
Dic St's p.10 #1,2,3 and all the lesson read/trans and ex,2,4a
WB. P.8

SENIOR C
Κάναμε μια εργασία στην τάξη σε φωτοτυπία την οποία έχουμε για ορθ την επόμενη φορα.Την Παρασκευή έχουμε ασκ απο το βιβλίο Grammar που ε'ιχαν δωθεί από την προηγούμενη Παρασκευη.