Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

HOMEWORK SATURDAY JANUARY 21st

SENIOR B
DIC student's p. 137 ολες τις λεξεις απο το Lesson 11 και Lesson 12 (come back-hundreds) να τις μεταφρασουμε και ορθ
stydy gRAMMAR BOOK p. 60 the theory and one photocopy with theory(η φωτοτυπια υπάρχει στο φρ/ριο)
GRAMMAR BOOK p. 59 ex,2 , p.60-62 ex.1,2,4,5

JUNIOR A2
1.       Ορθ Com .σελ.21 #1-5
2.       Sts σελ.28  αναγ-μεταφ και αντιγ 1 φορα Αγγλ την εικ.1 από το μαθημα
3.       Την προταση «I am eight years old” απο το μαθημα την μετατρεπουμε σε ερωτ/απαντ Yes/No στο τετρ.αντιγ
4.       Την επαναλ.φωτοτυπια

JUNIOR B2
1. Dic com p.40 ολες τις λέξεις
2. Sts p.44 read/trans and ex 1,2,3 και απανταμε τις παρακατω ερωτησεις στο τετραδιο αντιγ
1.        Who is in this pic?
2.       What do the rats want?
3.       What can Ratty do?
4.       Is the soup tasty?
5.       Are there any carrots in the soup?
6.       Is there any water in the soup?

3. Δεν ξεχναμε την επαναλ.φωτοτυπια της Τριτης
HOMEWORK FRIDAY, JANUARY 20th

JUNIOR B1
11)      Dic Gr. p 123 Unit 7 (#1,3,7,8,10,13,14,15)

22)     Gr. p. 37 ex 1,3,p.38 (όλη),p.39  “About Me”

JUNIOR A1
1.      Επαναλ.φωτοτυπια
2.      WB σελ.28,29
3.      Ορθ. και 3 φορές αντιγ (Αγγλ-Ελλην) Com σελ.21(1-5)


SENIOR A2
St’s p. 46 read/trans and ex.3,6 and answer questions
1.       What looks like a real dog?
2.      Can the Robo Bug climb up hills?
3.      What can the Avitron do?
4.      What does Avitron look like?

DIC com p.41 #13,14,15,16+It’s rainy=ο καιρός ειναι βροχερός),17+give somebody a hug, 18,19,21(the weather is fine),22,25)it’s windy=φυσάει, 26(it’s cool=έχει δροσιά), 29it’s cloudy=έχει συννεφια
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

HOMEWORK THURSDAY JANUARY 19th

SENIOR C1
-St’s p.36 read/trans
-Ans que in Gram.Rules
1)      Who was visiting Harry?
2)      What time did the party start?
3)      Did Harry start the party without Matt?
4)      How many times did Matt go to the bus stop?
5)      Who did Matt hope could give him a lift?
6)      Did Harry lose his mobile phone?
7)      Did Harry’s parents refuse to take him to the party?
-St’s p.35 ex 4,5,6
-Dic Com p.68-69
Heartbroken,break sb’s heart, sign,sword,thread,mark all the wrong answers=σημαδεύω τις λάθος απαντήσεις,the best route to the village=η καλύτερη διαδρομή για το χωριό,press the red button in order to turn off the printer=πάτησε το κόκκινο κουμπί ώστε να σβήσεις τον εκτυπωτή,tragic,tragedy,cliff,Icaria takes its name from Icarus=η Ικαρία παίρνει το όνομά της από τον Ίκαρο,the ruins of the ancient city=τα ερείπια της αρχαίας πόλης,ruin,eventually,eventual,gorge,length,long,opening season


SENIOR B
Dic Com p.48#15,16,17,18,19,20,21,22(go on rides at the funfair,23(make a plan),,24
Again answer questions in copy notebook(αυτες που είχε δώσει η Miss Claire την Τρίτη)

Wb p.32-35

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

HOMEWORK WEDNESDAY 18th JANUARY

SENIOR A1
DIC St's p. 137 (τις λέξεις απο το lesson 11 μεταφρασμένες και ορθ)
WB p. 36,37
st'S p. 45 ex5a(κανουμε ερωτησεις και απανταμε ως εξης:What's the weather like in New Yok?
It's.....)

      JUNIOR A1
1)      St’s σελ 28 αναγ-μεταφ
2)      Dic Sts σελ 28 την εικ 1 και  από την εικ 2  μονο το “Look at…Bella”
3)      1 φορά αντιγ (αγγ) την ορθ

  SENIOR C2
1)      St’s p.32 read-trans,St’s p.31 ex 5

2)      Dic Revision Com. p 49-52

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

HOMEWORK MONDAY JANUARY 16th

JUNIOR A1
Μελετώ καλά την φωτοτυπια και κάνω τις ασκ. από πίσω(ας τις ζητήσουν οι απόντες μαθητές από το κέντρο).
Ορθ. και 3 φορές αντιγ Αγγλ-Ελλην στο Com σελ 20(1 ως 5)

SENIOR C2
DIC REVISION companin p.48 all cirled words

Study Grammar unit 3c for a test and do ex.4,5 and p.50 ex.1,2,3
κλινουμε το ρημα make στην κατάφαση ερωτ του present perfect simple and continuous 


SENIOR A1
Aπο Wb σελ.30-35 όσες ασκήσεις δεν είχαν γίνει
Απο το βιβλίο grammar ξανα τις ασκ από το προηγούμενο μάθημα
και ορθ¨Com σελ43 επαναληψη το #3,7,13 και:14,15(climb up that hill),16(birds have got wings),17,18,19(ολο το παραδειγμα),20,21