Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Easter 2015 -Our Kids in Action

video

EASTER 2015 students' photos

video

EASTER 2015


Easter Bunny-Τα δωράκια μας για τους μαθητές μας!Easter chicken -Καπελάκι κατασκευη από το τμημα pre Junior

Easter chicken-Μολυβοθήκη από το τμημα Junior A

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

HOMEWORK Saturday April, 4th

SENIOR B1
DIC.Grammar p.128 all the irregular verbs
WB  p. 64,65
revision the conditionals for a test
SENIOR C1
DIC COM p.99,100#43(we removed the rubbish),44(draw straight lines)+straight,45,46,47+plant, 48+triangle,49+preference, 50(a figure in the dark)51+thief, 52,53,54,55,5657,58,59
wb p.57-59
again grammar exercises and study wishes for a test
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4 (ΩΡΑ 12-1)ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6. gRAMMAR ή Grammar rules ενοτητες 6α,6b,6c και Companion p.84-92

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

HOMEWORK THURSDAY APRIL 2nd

JUNIOR A2
για το Σάββατο θα έχουμε μονο την επαναλ.φωτοτυπια #11 γιατι την Παρασκευη έχουμε το τεστ

SENIOR B2
DIC COM p.97#30+protection,31and p.99#32(What are your views), 33,34, 35,lay eggs+lay-laid-laid,36,37, 38(give birth to),39+sand, 40(endangered animals,41(βελάκι),42+killer, 43
again Grammar p.88 ex1(in copy)and p.90
wb p.65,68

ON TUESDAY 21ST APRIL TEST UNIT 6(in class)


SENIOR A2
DIC COM p.77#86+scarves,87(have an accident),88,89(are you scared of dogs?),91,92,93,94(outside our house), 96,97+quickly,100,101(Alex hurt his foot)+hurt/hurt/hurt
St’s p.60read-trans+ex2, 3,4(find the words in Grammar photocopy)


ON TUESDAY 21 APRIL TEST IN UNIT 6(COMPANION p. 59-66 and Grammar or grammar rules units 6a,6b,6c


SENIOR C2
DIC COM p.105#80(he’s fearless)+fear, 81The book (is set in a planet),82,83(a fierce dog), 84, 85(all the words),86,87,88(a tin  of beans) and p.108#advanced technology, 2(atoms of hydrogen),3,57(I will do everything in my power)+powerful,8(she was dismissed from her work)

Grammar again 96 ex 4 and p.94 ex6

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

HOMEWORK Wednesday 1st April

SENIOR C1
DICTATION : COMPANION P.99
#28 BUILD,BUILDING,BUILDER, BUILD-BUILT-BUILT, 29 SURVIVE,SURVIVAL,SURVIVOR 30 UNIDENTIFIED FLYING OBJECT,31, 32 A HELICOPTER WAS FLYING ABOVE US=ΕΝΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΕΤΟΥΣΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΑΣ, 33 THE LIGHT WERE SO BRIGHT=ΤΑ ΦΩΤΑ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΛΑΜΠΕΡΑ, 34,35 ALL, 36 (ΓΚΑΒΕΡΜΕΝΤ), 37, 38 JULY IS THE DRIEST MONTH=Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΞΗΡΟΣ ΜΗΝΑΣ,DRY, 39,40,41,42
PHOTOCOPY(ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ )
GRAMMAR P. 93

SENIOR A1
DICTATION :GRAMMAR BOOK PHOTOCOPY  #23-31 FIND-ΒΡΙΣΚΩ , FLY=ΠΟΤΕ,FORGET=ΞΕΧΝΩ,GET=ΠΑΙΡΝΩ, GIVE=ΔΙΝΩ, GO =ΠΗΓΑΙΝΩ, HAVE=ΕΧΩ,HEAR=ΑΚΟΥΩ, HOLD=ΚΡΑΤΩ
GRAMMAR P.81,82 EX 3,4,5
STUDENT'S P.  56 READ-TRANS- EX 2,3,4,5,6,7 + answer the questions in copy :
1)      Why did the pet thieves go to the zoo?
2)      Who is fat and slim?
3)      What is Slinky like?
4)      Was Slinky expensive?

5)      Who found the map?