Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

HOMEWORK SATURDAY JUNE, 25th

SENIOR D1
DIC ST'S P.196-197(ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ)
St's p.110 ex 1,2,3 and p.111 ex5 on paper

HOMEWORK FRIDAY JUNE, 24th

SENIOR C
Ολοκληρωσαμε τους κανόνες των Modal Verbs και έχουμενα τα μελετησουμε και grammar book p.100 ex 4,5
dic st's p.108: drop-weirdSENIOR E
EXCELLENT revision of infinitives in grammar
Grammar p.43 ex9 (on paper)
dic the following words