Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ESB ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1(advanced)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΤΗΛΗ

PASS: αντιστοιχει με βαθμο C
PASS WITH MERIT αντιστοιχει με βαθμο Β
PASS WITH DISTINCTION αντιστοιχει με βαθμο A

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ESB ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
Η ΤΕΛΙΚΗ BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΤΗΛΗ

PASS: αντιστοιχει με βαθμο C
PASS WITH MERIT αντιστοιχει με βαθμο Β
PASS WITH DISTINCTION αντιστοιχει με βαθμο A

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ESB ΕΠΙΠΕΔΟ Β1Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΤΗΛΗ

PASS: αντιστοιχει με βαθμο C
PASS WITH MERIT αντιστοιχει με βαθμο Β
PASS WITH DISTINCTION αντιστοιχει με βαθμο A

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

ΗΟΜΕWORK MONDAY, JULY, 4th

SENIOR C
Oι απόντες μαθητες πρεπει να παρουν τους γραμματικους κανονες απο συμμαθητες τους, γιατι τους γραψαμε στο τετράδιο
no dictation