Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EUROPALSO MAY 2017

Σεβόμενοι τους μαθητές μας, δεν ανεβάζουμε ονομαστικά τα ποσοστά του καθενός.Αυτά έχουν σταλεί προσωπικά σε καθε παιδί.
Αλλωστε όλοι είναι άξιοι ενός τεράστιου "ΜΠΡΑΒΟ" για τα ιδιατερα υψηλά ποσοστά και την προσπάθειά τους!!!
Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΗΟMEWORK WEDNESDAY JUNE, 28th

SENIOR C2
EPOMENO ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-7:30
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ ΤΩΝ ΤΕΣΤ ΣΕΛ.20 ex1,2  sel. 24 ολη(επαναληψη τους υποθετικους λόγους), σελ.28 ασκ.3,4(επαναληψη  ευθυς-πλάγιος λόγος)

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

HOMEWORK THURSDAY JUNE 22nd

SENIOR C2
Grammar p.119 ex 5
Dictation St's p. 109 the white boxes from 3c,4a,4b,5a
Change the following sentences into the Passive and then make them into a question:
1. They make cars in Germany
2. He created the first chocolate bar many years ago.
3. The Earth orbits the Sun every year.
4. The scientists can make new things all the time


SENIOR D

On Friday we don't have a lesson

next lesson Monday 2-3:30
study from Study Pack Unit 2 the words from Reading and Vocabulary and from Grammar book learn by heart p.62 the table