Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

HOMEWORK Monday 30th March

SENIOR C1
DIC. com.p.96 .#12, 13(the lights were out), 14(she fell asleep), 15+electricity, and p.99#17(what's goingon?), 18(at Easter), 19,21, 22+religion, 23, 24(thick clouds), 25thick jungle,26+island, 27cut down trees
Οι νεοι κανόνες και η ασκηση ειναι σε φωτοτυπία

HOMEWORK Monday 30th March

SENIOR A1
DICTATION GR.P.128 ΝΟΥΜΕΡΑ #14-22
ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ GR.RULES KAI GRAMMAR BOOK P.81
(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ)

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

HOMEWORK SATURDAY MARCH 28th

SENIOR B1
DIC BEGINNERS p.22: insect, instruction, interest, interesting, introduce,invent, invitation, Ireland,Irish, iron, ironing, iscalled, it depends, a jar of olives, join, journey
Διορθώσεις παλιών ορθογραφιών
μάθαμε καινούργιο κανόνα τον οποίο οι απόντες μαθητές μπορούν να πάρουν από το κέντρο
ΒΕΓΙΝΝΕΡΣ p36,37

SENIOR C2
DICT COM.P. 99,100 (ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ST'S P. 58 READ-TRANS- EX 2,3,4,
STUDY FOR WRITING

HOMEWORK FRIDAY MARCH 27th

SENIOR C1
DIC com.p.96#1(I might come)2(you've come just in time=ήρθες ακριβως στην ωρα σου, 3+lab,4(hide-hid hidden)+hidden, 5, 6((I remember by heart),7+check-in+check-in desk, 8+depart+departure lounge,9(she missed her flight), 10+a piece of luggage, 11
st's p.54 the next 4 sent ques/Yes/No answer:
1. They run the film
2. We went on holiday
3. I could spend hours
4. you learn a lot
St's again ex 3,4
wb p.55 ex3,4 again and p.56

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

HOMEWORK Thursday March, 26th

SENIOR C2
DIC ELEM.p.26:medium, melt, messy, at midnight, mile, mission, monthly(o μηνιαίος),mustard, nail, (καρφι,νυχι), napkin, nasty, nature, naughty, nearly, neat
st's p.55 ex 8 in copy and p.56,57(again)
wb p.57

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

HOMEWORK Tuesday, March 24th

SENIOR B2
DIC,COM. p.91#62, 63, 64+final, 65(sleep in your tent), 66, 67+organisation, 68, 69+bandaid and p.94#71(μπρίιδ)+breath(μπρεθ), breathe in(εισπέω)+breathe out(εκπνεω),72, 73, 74(a pair of scissors=ενα ψαλιδι), 75, 76(κάρμπον-ντάιοξάιντ),
wb p.62,63
Gram.p.90 ex.2,3

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

HOMEWORK Monday March 23rd

JUNIOR A1
1 φωτοτυπια(και 1 επαναληπτικη)ΟΙΑΠΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.
ST'S σελ.60 ασκ.1,3
wb. σελ.56,57
ορθ.Grammar σελ.124: bus,puppy,potato, brush, sheep,catch


Senior C1

Dic:Elementary p:20(entertain,entertainment,equipment,escape,especially,excursion,excuse,expect,experience,experiment,explanation,express,extremely,fail,fame)
St's p:54 read-transation ex2(in copy),ex3 + ex 4

SENIOR D
DIC COM .P.54#THE OUTDOORS, MUSIC FOR WIND, THE STRINGS, THE ARTISTS'RETREAT, KEEN FOOTBALLERS, THE FILM FEATURED ONE OF MY TEACHERS, HE'S TONE-DEAF, ,HE'S INTO VOLLEYBALL NOW, ON CAMPUS, THE TEACHER CAN'T MOTIVATE US, THE HOTEL STAFF, MAKE THE MOST OF YOUR HOLIDAY, I WILL BE ON HAND, SHE NEEDS OUR SUPPORT, THE EIFFEL TOWER IS AN ATTRACTION
correction of writings(Rafaela will give Peter his writing at school
again old homework on paper