Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

EASTER 2016 CRAFT
EASTER CHICKEN BALLOON 2016 with our Junior B

video

EASTER CHICKEN BALLOONS 2016 with our Junior A3

video

EASTER CHICKEN BALLOONS 2016 with our Junior A2

video

EASTER CHICKEN BALLOONS 2016 with our Junior A1


EASTER CHICKEN BALLOONS 2016 with our Pre Juniors

video

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

HOMEWORK Saturday April 23rd

SENIOR D1
οι απόντες μαθητές πρεπει να πάρουν την ορθ.απο  συμμαθητή τους (την σημειωσαμε σε τετράδιο

SENIOR B2
DIC com p.88#28,29,30,one of the sunniest places,+sunny,31(six times)32(walking was exhausting)+exhaust, +exhausted,33,34,35, 36(during the summer),37,38(it's cloudy)+cloud, 39(build a factory,+building, 40,41(extreme cold), furious
WB p.60 all and p.61 ex,2,3