Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

HOMEWORK TUESDAY 21st FEBRUARY

JUNIOR B2
ΟΡΘ. από Stars σελ.25΄:plates(πλέιτσ)=πιάτα
                                      were(γουέρ)=ηταν
                                       parents(πάρεν-τς)=γονείς
                                      yesterday(γιέστερντέι)=χτες
και απο companion σελ. 47 τις λέξεις από always-in the afternoon
ασκησεις στο Stars σελ 9 ασκ.Α και όλη την σελ. 10
Gram 

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

HOMEWORK MONDAY,FERUARY 20th

SENIOR A2
-Dic Com p.50,52 (18.30/31/32/33/34/35,19.1/2 I 'd like to order a hot dog please=θα ήθελα να παραγγείλω έν χοτ- ντογκ,παρακαλώ/3/4/5/6)
-3 sent que/yes-no ans(Frank leaves the glass/He puts some honey and fruit/The sausages are hot)
-St's p.55 ex 8 (in writing notebook or on a paper)