Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

HOMEWORK MONDAY SEPTEMBER 26th

SENIOR A2
-Dic. Gram p.23,23 (studio-studios/piano-pianos/roof-roofs/giraffe-giraffes,sheeo-sheep/fish-fish/child-children/man-men/woman-women/person-people/mouse-mice/foot-feet/tooth-teeth)
-Gram p.25 ex 2,3,p.26 ex 6,p.27 ex 7

JUNIOR B1
ST'S p.14 read-trans and ex.1,2
dic από St's ΣΕΛ.14 τους 2 διαλόγους αγγλ-ελλην και αντιγρ το ιδιο μονο αγγλικα

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

HOMEWORK SATURDAY SEPTEMBER 24th

SENIOR B
St’s p.12 read/transl and 3 sent que/Yes-No ans
1.       Your friend has got glasses
2.       Your friend always tells you a lot of things
3.       I want to finish this game
Dic St’s p.12 questions 1,3 and A-B-C answers

St’s p.13 ex2a,3 and p.11 ex3a,4a

JUNIOR B2
βιβλιο γραμματικης ασκ.σελ14 και απο 15 το About me
Πρεπει να μελετήσουμε μια φωτοτυπια με κανονες  και να κάνουμε άλλη μια με ασκησεις(και οι δυο είναι στο φροντιστηριο)
Ορθ.Com σελ. 12(8-12) και σελ 14(1-5)

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

HOMEWORK FRIDAY SEPTEMBER, 23rd

SENIOR A2
ST'S p.14 read-tran and dic pic.1,3,5 and ex.2,3
3 sent.que/Yes-No ans
1)Jim and Bill are two friends
2)There's a cheese sandwich
3)These biscuits are for you

SENIOR A1
ST'S p.14 read-tran and dic pic.1,3,5 and ex.2,3
3 sent.que/Yes-No ans
1)Where are the friends?
2)Who has got a cheese sandwich and two apples for lunch?
3)Who says "this sandwich is for you"?
4) Are Jim and Bill good friends?
 *Οι ωρες των μαθηματων θα παραμείνουν οι ίδιες την Παρασκευή

JUNIOR B1
1)Μελετούμε τη φωτοτυπία (βρίσκεται στο φροντιστήριο) πολύ καλά και κάνουμε τις ασκήσεις από πίσω.
2) Ορθ. Com σελ. 12 (#8-12) και σελ 14 (#1-4) και μία φορά αντιγραφή (αγγ-ελλ)