Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ESB ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1(advanced)

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΤΗΛΗ

PASS: αντιστοιχει με βαθμο C
PASS WITH MERIT αντιστοιχει με βαθμο Β
PASS WITH DISTINCTION αντιστοιχει με βαθμο A

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ESB ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
Η ΤΕΛΙΚΗ BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΤΗΛΗ

PASS: αντιστοιχει με βαθμο C
PASS WITH MERIT αντιστοιχει με βαθμο Β
PASS WITH DISTINCTION αντιστοιχει με βαθμο A

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ESB ΕΠΙΠΕΔΟ Β1Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΤΗΛΗ

PASS: αντιστοιχει με βαθμο C
PASS WITH MERIT αντιστοιχει με βαθμο Β
PASS WITH DISTINCTION αντιστοιχει με βαθμο A

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

ΗΟΜΕWORK MONDAY, JULY, 4th

SENIOR C
Oι απόντες μαθητες πρεπει να παρουν τους γραμματικους κανονες απο συμμαθητες τους, γιατι τους γραψαμε στο τετράδιο
no dictation

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

HOMEWORK THURSDAY, JUNE 30th

SENIOR D1
Change the following sentences into all the conditionals:
1) If he/buy / a computer, he/play/ all day
2)if you/tell/him the news, he/be/very happy

DIC.ST's p.204 the first box
study p.203 the box(the changes of tenses
study the conditionals again

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

HOMEWORK THURSDAY JUNE,29th


SENIOR C
Dic Gram p.140:avoid , can't stand, don't mind, miss,suggest,afraid of, bad at,bored with,excited about , frightened of, good at, interested in, keep on, look forward to, tired of
CORRECTION OF DICTATIONS
WB. p.73 ex 3,4


SENIOR D3
We learnt the 4 conditionals from Unit 10 and we have to change the following sentence into the 4 conditionals
IF/YOU/PROMISETO GO,I/COME WITH YOU
DIC by heart the synonyms of the word "if" in st's p.201(conditional links)