Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

HOMEWORK FRIDAY, APRIL 20th

JUNIOR B
-Ans que in copy:
1)      Who is in the car?
2)      Where are they going?
3)      Where do Ratty and his friends live?
4)      Do they work in town?
5)      Where must Tom Cat turn left?
6)      Where must Tom Cat turn right?
-Wb p.50,51
-Dic Stars p.95( farmer,fast ,feathers (φέδερζ),field (φίιλντ),fire (φάιερ),first,flag,flat,flippers) and exs in Photocopy (η φωτοτυπία βρίσκεται στο φροντιστήριο)

Επαναληπτική φωτοτυπία

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

HOMEWORK THURSDAY, APRIL 19th

SENIOR A2
-Dic  FOR SATURDAY:
 Com p.50-51 (#14 ,16 communicate with my family=επικοινωνώ με την οικογένειά μου,17 the subject of this email=το θέμα αυτού του ηλεκτρονικού μηνύματος,18,19,20 he is late=αυτός άργησε,21 at the moment=now=αυτήν την στιγμή=τώρα,22,23,24,25 another cup of coffee=άλλο ένα φλιτζάνι καφέ,26) and Grammar Book and INB
FOR TUESDAY:
-Wb p.62 ex H-I (full answers)
-Com exs p.49

-Online Test Module 5

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

HOMEWORK MONDAY, APRIL 14th

SENIOR B
DIC com.p.64#1(a wonderful holiday).2(colourful birds),3(giant fish),4(rare flower),5,6,7,8,9,10,11,12,16,,17
St's p.56-57 ex2-5b

SENIOR C
-St’s p.56 read-trans, ex 2,3,5,6
-Ans que in copy:
1)         How long did it take Ed Stafford to walk along the Amazon River?
2)         How did Stafford get to the island?
3)         How long would Stafford be able to survive without drinking water?
4)         Why wasn’t it safe to go fishing?
5)         What did he find that made him very happy?
6)         What did he cook and eat?
7)         What did he do when he felt like talking?
8)         Why are the pictures of Ed from unusual angles?
-Dic  Com  Rev Lesson 8A

*Το μάθημα της Δευτέρας 23/4 δεν θα γίνει λόγω μετάβασης της καθηγήτριας στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους.Το μάθημα αυτό θα αναπληρωθεί αυτό το Σάββατο,21/4 στις 9-10 .